Josse De Baerdemaeker (BE)

Josse De Baerdemaeker (BE)

Em. Prof. dr. ir. Josse De Baerdemaeker is verbonden aan de KU Leuven en zijn belangrijkste onderzoeksdomein bestond in het onderzoeken van de interactie tussen fysische processen en biologische producten. Hij wordt wereldwijd, maar zeker in de Vlaamse land -en tuinbouw erkend als de grondlegger van de basisprincipes in de precisielandbouw. De Baerdemaker voerde pionierswerk uit rond sensortechnologie in de agrofood-keten en was co-auteur van meer dan 300 internationale publicaties in dit domein. Zijn onderzoek heeft sterk bijgedragen tot kennisopbouw in het verbeteren van teelttechnologieën, het minimaliseren van verliezen tijdens oogstprocessen maar ook naoogst-technologie om het inkomen van landbouwers te optimaliseren. Prof. dr.ir. De Baerdemaeker is voorzitter van VILT en begeleidde als voorzitter van Brava, fusies in het veilingwezen  naar het latere Coöbra, nu opgegaan in BelOrta.
 
Terug naar overzicht